فارسی | English
 
پارک‌ها و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی
ساختمان‌هاي اداري
مجموعه‌هاي مسكوني
هتل‌ها و مجتمع‌هاي اقامتي
پژوهش‌ها
پروژه ساختمان بورس تهران
مشخصات تفصيلي پروژه
عنوان پروژه: قانون جامع شهرسازی و معماری ایران(مرحله اول) *
كارفرما: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی وزارت مسکن
نوع پروژه: پژوهشی
وضعيت: 85- 87
شرح مختصري از پروژه:
پژوهش و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری ایران :
• بخش اول: بررسی انتقادی قوانین و مقررات شهرسازی و معماری ایران از ابتدا تا امروز
• بخش دوم: بررسی تطبیقی نظامات و قوانین شهرسازی
• بخش سوم: بررسی نظرات صاحبنظران
• بخش چهارم: بررسی زمینه های نظری
• بخش پنجم: بیانیه تمهیدی
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مهندسين مشاور توسعه کالبدی آسيا است. (١٣٩٦-١٣٨٨)
بهترين حالت نمایش تصویر: ٧٦٨ x ١٠٢٤
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت