فارسی | English
 
معرفي واحد تحقيق و توسعه
1- ايجاد شبکه نخبگان جوان معماري و ساختمان به عنوان دفاتر همکار
با هدف حمايت از حرکت‌هاي پيشرو نخبگان جوان معماري و ساختمان براي دستيابي به استانداردهاي جهاني حرفه و کسب قدرت رقابت بين المللي در ادامه فعاليت‌هاي مرکز رشد معماري و ساختمان پژوهشکده توسعه کالبدي که از سال 84 توسط اعضاي هيات مديره اين مهندسين مشاور آغاز شده بود و با گردهم آوردن تعداد زيادي از دفاتر معماري که اکثراً از نخبگان جوان و برندگان جوايز مختلف مسابقات معماري تشکيل شده‌اند و به عنوان دفاتري مستقل و کارآمد عهده دار طراحي پروژه‌هاي گوناگوني مي‌باشند، يک شبکه توانمند خدمات معماري ايجاد گرديده که همواره در انجام خدمات طراحي با اين مهندسين مشاور همکاري دارند.

2- کارگاه‌هاي آموزشي
در زمينه فعاليت‌هاي آموزشي موسسه که توسط واحد تحقيق و توسعه سازماندهي مي‌شود و اطلاعات آن در بخش کارگاه‌هاي آموزشي قابل مشاهده است دو نوع کارگاه پيشرفته معماري و کارگاه نخبگان جوان معماري برگزار مي‌شود.

3- برگزاري مسابقات تخصصي معماري بين المللي
با توجه به ارتباط گسترده اين مهندسين مشاور با مهندسين و دفاتر معماري بين المللي تاکنون مسئوليت برگزاري چند مسابقه مهم طراحي معماري با شرکت دفاتر معماري عضو شبکه نخبگان جوان همراه با مشارکت طراحان خارجي را در کارنامه اين مهندسين مشاور قابل مشاهده است.

4- برگزاري جلسات نقد معماري
با درخواست اعضاي شبکه نخبگان جوان تشکيل جلسات نقد معماري در مورد پروژه‌هاي آنها از ديگر فعاليت‌هاي واحد تحقيق و توسعه است.
  
کلیه حقوق این سایت متعلق به مهندسين مشاور توسعه کالبدی آسيا است. (١٣٩٦-١٣٨٨)
بهترين حالت نمایش تصویر: ٧٦٨ x ١٠٢٤
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت