فارسی | English
 
پارک‌ها و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی
ساختمان‌هاي اداري
مجموعه‌هاي مسكوني
هتل‌ها و مجتمع‌هاي اقامتي
پژوهش‌ها
پروژه ساختمان بورس تهران
مشخصات تفصيلي پروژه
عنوان پروژه: سند راهبردی بهسازی و تجدید حیات بافتهای فرسوده شهری *
كارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
نوع پروژه: پژوهشی
وضعيت: 1388 الي 1389
شرح مختصري از پروژه:
نواحی قدیمی شهرها که دچار افول اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شده اند، " نواحی نابسامان شهری " ناميده مي شوند. مطالعات انجام شده توسط سازمان عمران و بهسازی شهری در 335 شهر کشور گویای آن است که مساحت اين نواحي بر اساس سه معیار کالبدی مصوب شواریعالی شهرسازی و معماری، یعنی نفوذ ناپذیری، عدم استحکام ساختمانها و ریزدانگی بافت شهری، با احتساب سکونتگاههای غیر رسمی در داخل محدوده شهرها نزدیک به 110 هزار هکتار است. این نواحی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی جدی مواجهند. بدین معنی که:
 درآمد ساکنان در این نواحی عموما کمتر از میانگین شهر است.
 نرخ بیکاری نیروی کار در این نواحی بالاتر از میانگین شهر است.
 واحدهای مسکونی موجود در این نواحی غالبا کم دوام است و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهری است.
 عموما میزان برخورداری ساکنان این نواحی از خدمات شهری، پایین تر از میانگین شهری است.
 این نواحی عموما با زوال اجتماعی نیز مواجهند. بدین معنی که امنیت در آنها ناكافي است و نرخ جرایم اجتماعی و اعتیاد در این محلات نسبت به میانگین شهری بالاتر است.
 محلات نابسامان شهری که در هسته مرکزی و قدیمی شهرها قرار دارند عموما دچار انحطاط اقتصادی هستند. بدین معنی که کارکرد های اقتصادی قدیمی خود را از دست داده اند، اما فعالیتهای اقتصادی جدیدی در آنها شکل نگرفته است.
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی برای مقابله با چالشهای پیش رو و حل معضلات نواحی نابسامان شهری، تهیه و تدوین سند راهبردی بهسازی و تجدید حیات نواحی نابسامان شهری را به پژوهشکده توسعه کالبدی محول نموده است. در این سند قرار است راهبردها و سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بهسازی و تجدید حیات این نواحی با هدف هماهنگ کردن سیاست ها، برنامه ها و اقدامات دستگاه های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی در این حوزه است. انتظار می رود با تهیه و اجرای این سند، مداخله دولت و شهرداریها در جهت بهبود رفاه شهروندان ساکن در این بافتها هدایت شود و این مداخلات بیش از گذشته معطوف به اقشار آسیب پذیر باشد.

• سر فصلهای اصلی سند راهبردی بهسازی و تجدید حیات نواحی نابسامان شهری به شرح زیر خواهد بود:
 طرح مساله
 چشم انداز
 اهداف کلان
 اصول هادی
 راهبردها
 سیاستها
- اقدامات پیشگیرانه
- اقدامات بهسازی و نوسازی
 نحوه بازنگری در سند

• فرایند زیر برای تدقیق و محک خوردن نتایج مطالعات پشتیبان و جریان تدوین سند تدارک شده است.
 کمیته راهبری طرح با حضور نمایندگان کارفرما و دستگاههای ذیمدخل و متخصصان در محل شرکت مادر تخصصی برای پیگیری موضوع و ارایه رهنمودهای لازم تشکیل شده است.
 کمیته ای فنی تخصصی مرکب از کارشناسان خبره تشکیل شده است که بر امور تخصصی تهیه سند نظارت دارد. این کمیته هر هفته جلسه برگزار می کند.
 با مراجعه به صاحب نظران این رشته، مصاحبه های عمیقی با آنان به عمل آمده و نظرات آنان در گزارش مستقلی بازتاب یافته است.
 از طریق تکمیل پرسشنامه، نظرات مهندسان مشاور شهر ساز و نیز نظرات مدیران شرکتهای مسکن سازان و سازمانهای نوسازی شهرداریها دریافت شده و در گزارشات مستقلی مدون گردیده است.

• مطالعات پشتیبان به شرح زیر انجام گرفته است.
 گزارش مقدماتی فلسفه وجودی، تعریف بافتهای فرسوده و تعیین دامنه کار
 گزارش بررسی قوانین و احکام مرتبط و شناخت خلاهای قانونی
 گزارش شناسایی ابعاد مساله
 گزارش تعیین علل فرسودگی و ترسیم دور باطل فرسودگی و راههای برون رفت
 گزارش ارزیابی تجربه ایران در مداخله در بافتهای نابسامان شهری
• پیش نویس اولیه سند پس از تهیه در یک فرایند کارشناسی تدقیق و تنقیح می شود و سپس در معرض قضاوت کارشناسان خبره و مدیران ذیمدخل قرار گرفته ونهایی می شود.
 
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مهندسين مشاور توسعه کالبدی آسيا است. (١٣٩٦-١٣٨٨)
بهترين حالت نمایش تصویر: ٧٦٨ x ١٠٢٤
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت