فارسی | English
 
Introduction
The Current Workshops
Previous Advance Architectural Workshops
Previous Young Elite Workshops
Introduction of Lecturers
National & International Congresses
Workshop Detail Information
Workshop Title: دهمین کارگاه پیشرفته معماری - فرانکو میکوچی آلساندری (ونزوئلا)
Date of Workshop:21 و 22 آبان ماه 1388
Workshop Placement: تهران- مركز تحقيقات ساختمان و مسكن - سالن اجتماعات
Users:مهندسان معمار و دانشجویان رشته معماری
Workshop Program:
درسگفتار 1: مضامین پژوهشی
چشم انداز قرن بیست و یکمی شهر ونزوئلایی

درسگفتار 2: روش شناسی طراحی
از مکان به ساختمان

درسگفتار 3: تجربه حرفه ای

آخرین کارهای دفتر میکوچی

Workshop Cost:
-
Other Information: لوح فشرده کارگاه:
فیلم کامل 9 ساعت کارگاه آموزشی در قالب 2 لوح فشرده تهیه و در دی ماه 88 تکثیر گردید و برای کلیه شرکت کنندگان ارسال شده است..


گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی:
گواهینامه مربوطه با امضای استاد مدعو و پژوهشکده توسعه کالبدی برای کلیه شرکت کنندگان در کارگاه صادر و ارسال شده است.
 
 

All Rights Reserved for the Asia Physical Development Consulting Engineers (2009-2017)
Best View at: 1024 x 768 and Intenet Explorer 6.0 or higher
Web Site Design & Support: AfraSoft.ir