فارسی | English
 
Science & Research Towns and Parks
Official Buildings
Residential Complexeses
Hotel & Residential Complexes
Researches
Detail Characteristics
Project Title: مجتمع های مسکونی بنیاد تعاون ناجا
Employer:شرکت ناجی سازان امین
Project Type:مدیریت طرح
Time Zone:87 - 89
About Project:
این پروژه ها، پروژه های مطالعاتی و طراحی هستند که پژوهشکده در نقش مدیریت راهبردی طرح مسئولیت بررسی و تائید و تصویب طرحهای مشاوران را بر عهده دارد.
 
 
 

All Rights Reserved for the Asia Physical Development Consulting Engineers (2009-2017)
Best View at: 1024 x 768 and Intenet Explorer 6.0 or higher
Web Site Design & Support: AfraSoft.ir