فارسی | English
 
Science & Research Towns and Parks
Official Buildings
Residential Complexeses
Hotel & Residential Complexes
Researches
Detail Characteristics
Project Title: مجتمع ستادی پارک فناوری پردیس
Employer:دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری
Project Type:مدیریت طرح
Time Zone:82 - 88
About Project:
پروژه مجتمع ستادی به عنوان ساختمان مدیریت و مرکزی پارک فناوری پردیس با زیربنای حدودا 25 هزار مترمربع در اراضی پارک فناوری در حال اجرا می باشد. مجموعه ای از کاربریهای اداری، خدماتی و به ویژه انکوباتور (مراکز رشد فناوری) و چند مستاجره و خدمات جنبی (سالن های کنفرانس، سالنهای ورزشی، فضاهای آموزشی) در این ساختمان وجود دارد. مرحله مطالعات و طراحی پروژه از سال 1381 شروع شده و هم اکنون بخش هایی از پروژه به بهره برداری رسیده است
 
 
 

All Rights Reserved for the Asia Physical Development Consulting Engineers (2009-2017)
Best View at: 1024 x 768 and Intenet Explorer 6.0 or higher
Web Site Design & Support: AfraSoft.ir