فارسی | English
 
قوانین و بخشنامه‌ها
معرفی کتاب
مقالات
جستجو در كتابخانه
مشخصات کامل کتاب
عنوان کتاب:
مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي

مولف/نویسنده:
دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

مترجم:
-

ناشر:
دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

تاریخ نشر:
1382

قیمت:
0 ريال

معرفی کتاب:
با تصويب قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1351 وظايفي به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته شد از آن جمله تصويب طرحهاي توسعه شهري (جامع سرزمين، منطقه اي، شهري) و اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح در مورد سياست كلي شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري و تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرار داده شد. بطور كلي هر آنچه كه به نوع استفاده از بنا، شكل و ابعاد آن و چگونگي و جاي استقرار آن و محل مناسب آن در شهر ارتباط دارد موضوع ضوابط و مقررات شهرسازي است كه مي بايست به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد .
كتاب حاضر حاصل زحمات ساعتها كار كارشناسان محترم كشور چه در مجموعه مهندسين مشاور (تهيه كنندگان طرح) و چه كارشناسان فني و حوزه معاونت شهرسازي (بررسي كننده طرحها) را در قابل مصوباتي به معرض اجرا و آزمايش مي گذارد اين مجموعه شامل كليه مصوبات شوراي عالي شهرسازي از آغاز تا پايان سال 1378مي باشد كه به همت همكاران حاضر در حوزه معاونت شهرسازي گردآوري و تنظيم گرديده و اميد است با تداوم اين همكاري كليه مصوبات در طول سالهاي قبل نيز آماده و چاپ گردد.
  
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مهندسين مشاور توسعه کالبدی آسيا است. (١٣٩٦-١٣٨٨)
بهترين حالت نمایش تصویر: ٧٦٨ x ١٠٢٤
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت