فارسی | English
 
معرفی
مجوزها و گواهی نامه‌ها
نمودار سازمانی
اعضای هیات مدیره
مشاوران عالي
مدیران و کارشناسان
برنامه ريزي شهري و منطقه‌اي
 
   
فيروز توفيق

دكتري از دانشگاه علوم اقتصادي و اجتماعي ژنو (سوئيس)
سابقه حرفه‌اي: 49 سال
  حميد ماجدي

دکتري شهرسازي از دانشگاه لندن وکارشناسي ارشد معماري از دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران (عضو هيات علمي)
سابقه کار حرفه‌اي: 38 سال
  اسفنديار زبردست

دکتري شهرسازي از دانشگاه U.P فيليپين (عضو هيات علمي)
سابقه کار حرفه‌اي: 22 سال
حقوق شهري و خدمات شهرسازي
 
   
شهلا مالک

کارشناسي ارشد مهندسي معماري از دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
سابقه کار حرفه‌اي: 35 سال
    فردوس شاهرخ زاده

کارشناسي ارشد حقوق وعلوم جزايي از دانشگاه تهران
سابقه کار حرفه‌اي: 38 سال
تاسيسات شهري
 
     
حشمت اله منصف

کارشناسي ارشد الكترومکانيک از دانشگاه تهران
سابقه کار حرفه‌اي: 66 سال
      یونس  قلی زاده

فوق لیسانس برق و الکترونیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران
سابقه حرفه ای: 40 سال
معماري
 
     
  کامبیز ناظر عمو

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران
سابقه کار حرفه ای: 37 سال
   
سازه و تكنولوژي
 
     
سیامک ساغری

کارشناسی ارشد سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران
سابقه حرفه ای:   27  سال
    محسن بهرام غفاری

کارشناسی ارشد راه و ساختمان از دانشگاه تهران
سابقه حرفه ای: 36 سال
  

کلیه حقوق این سایت متعلق به مهندسين مشاور توسعه کالبدی آسيا است. (١٣٩٦-١٣٨٨)
بهترين حالت نمایش تصویر: ٧٦٨ x ١٠٢٤
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت